Projekty

Projekty

Název projektu:

VÝMĚNA STROJNÍHO VYBAVENÍ
SPOLEČNOSTI A - Z PLOTOVÉ CENTRUM, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017108

Termín realizace:
listopad 2019 - únor 2020

Popis projektu:
Předmětem projektu je výměna strojního vybavení - skupiny manipulačních strojů (vysokozdvižných vozíků a kolového nakladače). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zefektivnění výroby za současného snížení ekologické stopy a výrazné úspory energie. Po realizaci projektu dojde k nahrazení původní technologie, čímž se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti. Dojde ke snížení energetické náročnosti (CO2), k úspoře energií v procesu výroby, k úspoře nákladů na opravy, k vylepšení ekonomiky výroby, ke zlepšení pracovního prostředí a celkovému rozvoji společnosti včetně zvýšení její konkurenceschopnosti.

 

 

Pojďme do toho společně

Napište nám