Projekty

Projekty

Název projektu:

ÚSPORA ENERGIE VE
SPOLEČNOSTI A - Z PLOTOVÉ CENTRUM, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017289

Termín realizace:
duben 2019 - prosinec 2022

Popis projektu:
Předmětem projektu je výměna strojního vybavení - lakovací linky (stará technologie) za moderní průběžnou práškovou lakovnu. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zefektivnění výroby s nižší ekologickou stopou a výrazná úspora energie. Předpokládá se výměna stávající technologie, která má značnou spotřebu vytápěcího media. Po realizaci projektu se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti. Dojde také ke snížení energetické náročnosti (CO2), k úspoře energií v procesu výroby, k úspoře nákladů na opravy, k vylepšení ekonomiky výroby, efektivnější výrobě, ke zlepšení pracovního prostředí, zvýšení konkurenceschopnosti a celkovému rozvoji společnosti.

 

 *************************************************************************************************

Název projektu:

VÝMĚNA STROJNÍHO VYBAVENÍ
SPOLEČNOSTI A - Z PLOTOVÉ CENTRUM, spol. s r.o.

Registrační číslo projektu:
CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017108

Termín realizace:
listopad 2019 - únor 2020

Popis projektu:
Předmětem projektu je výměna strojního vybavení - skupiny manipulačních strojů (vysokozdvižných vozíků a kolového nakladače). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zefektivnění výroby za současného snížení ekologické stopy a výrazné úspory energie. Po realizaci projektu dojde k nahrazení původní technologie, čímž se sníží konečná spotřeba energie během výrobní činnosti. Dojde ke snížení energetické náročnosti (CO2), k úspoře energií v procesu výroby, k úspoře nákladů na opravy, k vylepšení ekonomiky výroby, ke zlepšení pracovního prostředí a celkovému rozvoji společnosti včetně zvýšení její konkurenceschopnosti.

 

 

Pojďme do toho společně

Napište nám