Letiště a vojenské objekty

Letiště a vojenské objekty

Připravujete-li specifickou zakázku, jako oplocení letiště, věznice nebo vojenského prostoru, bez obav se na nás obraťte. Máme dostatek zkušeností s realizací oplocení v místech, kde je třeba zvýšené ochrany.

Pravidelně se účastníme výběrových řízení, k realizaci získaných zakázek přistupujeme s maximální zodpovědností. Našim klientům poskytujeme očekávaný servis a podporu, garantujeme bezproblémový průběh zakázky od zaměření až po předání kompletního díla. Důraz klademe na zajištění požadované kvality, dodržení termínů i smluvené ceny. Úspěšnou realizaci našich zakázek na vyžádání doložíme referenčními listy.
 
U objektů strategického významu jsou investice do kvalitní perimetrické ochrany nesrovnatelné s případnou škodou vzniklou nedostatečným zajištěním areálu.

Proto pro oplocení letišť, věznic, vojenských objektů, či elektrických rozvoden a dalších prostorů doporučujeme vysoce kvalitní svařované 3D panely, jejichž konstrukce je navržena tak, aby odolala běžným způsobům neoprávněného vniknutí. Tuhost plotových dílců je dána horizontálními prolisy a zesíleným průměrem drátu. Ostny v horní části zabraňují snadnému překonání plotu. Pro zvýšenou ochranu lze využít ostnaté a žiletkové dráty.

Pro více informací, konzultaci či nezávaznou cenovou nabídku se prosím obraťte na naše rozpočtáře:


Rozpočty, cenové nabídky

+420 547 231 211
rozpocty@oploceni.cz

 


Oplocení pro letiště

Jedním z nejdůležitějších zájmů letecké dopravy je zajistit plnění přísných bezpečnostních norem. Zásadním krokem je tedy účinné, spolehlivé a trvalé zabezpečení perimetru letiště. Pro bezpečný a plynulý provoz je nezbytné zamezení vstupu neoprávněných osob a zabránění vniknutí zvířat, která by mohla omezit provoz po ploše letiště.

V ČR jsou desítky letišť zajišťující domácí letecký provoz. Mezinárodních veřejných letišť je v Česku 5 – tato letiště představují vnější hranici schengenského prostoru, vztahují se na ně přísná opatření a dle zákona musejí být oplocena. Oplocení letiště, ať už vnitrostátního nebo mezinárodního, musí splňovat platné předpisy. Český Zákon o civilním letectví obsahuje letecké předpisy, které jsou v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami ICAO (International Civil Aviation Organization). Oporou při zabezpečení prostoru letiště je Letecký předpis L14 (Hlava 9) vydaný Úřadem pro civilní letectví.

Přečíst letecký předpis L14

Naši zkušení montéři znají problematiku těchto specifických zakázek. Vědí, jak se orientovat v uzavřeném prostoru letiště, znají zvyklosti a pravidla pohybu v SRA i v okolí plochy. Díky zkušenostem dokážeme dobře poradit, jaký typ oplocení se hodí do jaké části areálu letiště.


Zpět na Služby

Pojďme do toho společně

Vyplňte formulář s dotazem či poptávkou níže, nebo nás kontaktujte na našem e-mailu.

Jméno a příjmení (*)

E-mail (*)

Subjekt (*)

Dotaz